СУЛЬФІТНИЙ ПРОЦЕС


Сульфітний процес являє собою промисловий процес для виробництва деревної маси (пульпи), придатної для деревини з низьким вмістом смоли і кремнієвої кислоти. Перевагами цього процесу є насамперед дуже ефективна делігнифікація, хороше відбілення, висока реакційна здатність при подальшій обробці і низькі інвестиційні витрати. У сульфитном процесі деревні волокна переробляються в кислому або нейтральному середовищі. При цьому лігнін піддається сульфонаціі і тим самим перетворюється в водорозчинну сіль, яку можна видалити з целюлози. Побічний продукт лігносульфонати або утилізуються для подальшого використання, або спалюються (відновлення). У разі відновлення чорний розчин, відокремлюваний від волокон під час миття целюлози, випаровується і спалюється в відновному котлі з використанням кисню. Дуже легкі целюлози, вироблені таким чином, сьогодні використовуються майже виключно для виробництва хімічної целюлози або паперу. Для виробництва однієї тонни целюлози необхідно близько п’яти кубометрів деревини і 90 кілограмів сірки.

Галузі